binh-chua-Clo-2

Ngoài khí Clo, bình còn có thể chứa nhiều loại khí khác như Freon, Alkyl,... mang đến nhiều ứng dụng đa dạng cho người dùng

Ngoài khí Clo, bình còn có thể chứa nhiều loại khí khác như Freon, Alkyl,… mang đến nhiều ứng dụng đa dạng cho người dùng

Tin Liên Quan