Bơm hóa chất

 Catalogue máy bơm ly tâm dẫn động từ FTI Series DB3

Bơm hóa chất FTI series DB là sản phẩm của phần mềm thiết kế tiên tiến và công nghệ kỹ thuật CFD từ thông cao. Sử dụng công nghệ từ tính neodymium mạnh mẽ, Sealless bơm  DB là một sự thay thế lý tưởng cho máy bơm kín cơ khí trong nhiệm vụ ứng dụng ăn mòn.

Tải chi tiết tại đây….

 Catalogue máy bơm ly tâm dẫn động từ FTI Series DB4

Bơm hóa chất FTI series DB là sản phẩm của phần mềm thiết kế tiên tiến và công nghệ kỹ thuật CFD từ thông cao. Sử dụng công nghệ từ tính neodymium mạnh mẽ, Sealless bơm  DB là một sự thay thế lý tưởng cho máy bơm kín cơ khí trong nhiệm vụ ứng dụng ăn mòn.

Tải chi tiết tại đây….

 Catalogue máy bơm ly tâm dẫn động từ FTI Series DB6

Bơm hóa chất FTI series DB là sản phẩm của phần mềm thiết kế tiên tiến và công nghệ kỹ thuật CFD từ thông cao. Sử dụng công nghệ từ tính neodymium mạnh mẽ, Sealless bơm  DB là một sự thay thế lý tưởng cho máy bơm kín cơ khí trong nhiệm vụ ứng dụng ăn mòn.

Tải chi tiết tại đây….

 Catalogue máy bơm ly tâm dẫn động từ FTI Series DB7

Bơm hóa chất FTI series DB là sản phẩm của phần mềm thiết kế tiên tiến và công nghệ kỹ thuật CFD từ thông cao. Sử dụng công nghệ từ tính neodymium mạnh mẽ, Sealless bơm  DB là một sự thay thế lý tưởng cho máy bơm kín cơ khí trong nhiệm vụ ứng dụng ăn mòn.

Tải chi tiết tại đây….

 Catalogue máy bơm ly tâm dẫn động từ FTI Series DB8

Bơm hóa chất FTI series DB là sản phẩm của phần mềm thiết kế tiên tiến và công nghệ kỹ thuật CFD từ thông cao. Sử dụng công nghệ từ tính neodymium mạnh mẽ, Sealless bơm  DB là một sự thay thế lý tưởng cho máy bơm kín cơ khí trong nhiệm vụ ứng dụng ăn mòn.

Tải chi tiết tại đây….

 Catalogue máy bơm ly tâm dẫn động từ FTI Series DB9

Bơm hóa chất FTI series DB là sản phẩm của phần mềm thiết kế tiên tiến và công nghệ kỹ thuật CFD từ thông cao. Sử dụng công nghệ từ tính neodymium mạnh mẽ, Sealless bơm  DB là một sự thay thế lý tưởng cho máy bơm kín cơ khí trong nhiệm vụ ứng dụng ăn mòn.

Tải chi tiết tại đây….

 Catalogue máy bơm ly tâm dẫn động từ FTI Series DB11

Bơm hóa chất FTI series DB là sản phẩm của phần mềm thiết kế tiên tiến và công nghệ kỹ thuật CFD từ thông cao. Sử dụng công nghệ từ tính neodymium mạnh mẽ, Sealless bơm  DB là một sự thay thế lý tưởng cho máy bơm kín cơ khí trong nhiệm vụ ứng dụng ăn mòn.

Tải chi tiết tại đây….

 Catalogue máy bơm ly tâm dẫn động từ FTI Series DB15

Bơm hóa chất FTI series DB là sản phẩm của phần mềm thiết kế tiên tiến và công nghệ kỹ thuật CFD từ thông cao. Sử dụng công nghệ từ tính neodymium mạnh mẽ, Sealless bơm  DB là một sự thay thế lý tưởng cho máy bơm kín cơ khí trong nhiệm vụ ứng dụng ăn mòn.

Tải chi tiết tại đây….

 Catalogue máy bơm ly tâm dẫn động từ FTI Series DB22

Bơm hóa chất FTI series DB là sản phẩm của phần mềm thiết kế tiên tiến và công nghệ kỹ thuật CFD từ thông cao. Sử dụng công nghệ từ tính neodymium mạnh mẽ, Sealless bơm  DB là một sự thay thế lý tưởng cho máy bơm kín cơ khí trong nhiệm vụ ứng dụng ăn mòn.

Tải chi tiết tại đây….

 Catalogue máy bơm ly tâm dẫn động từ FTI  kiểu tự mồi Series SP11

Bơm hóa chất tự mồi FTI model SP là sản phẩm của phần mềm thiết kế tiên tiến và công nghệ kỹ thuật CFD từ thông cao. Bơm tự mồi model SP là sự kết hợp của nhiều tầng cánh và tự mồi nhanh với những lợi thế của công nghệ đĩa từ tính neodymium và polypropylene chống ăn mòn và PVDF để xử lý các ứng dụng khó khăn nhất không, không rò rỉ và khả năng chạy khô không gây hỏng bơm.

Tải chi tiết tại đây….

 Catalogue máy bơm ly tâm dẫn động từ FTI kiểu tự mồi Series SP15

Bơm hóa chất tự mồi FTI model SP là sản phẩm của phần mềm thiết kế tiên tiến và công nghệ kỹ thuật CFD từ thông cao. Bơm tự mồi model SP là sự kết hợp của nhiều tầng cánh và tự mồi nhanh với những lợi thế của công nghệ đĩa từ tính neodymium và polypropylene chống ăn mòn và PVDF để xử lý các ứng dụng khó khăn nhất không, không rò rỉ và khả năng chạy khô không gây hỏng bơm.

Tải chi tiết tại đây….