Bình cầu 3 cổ, Pyrex

Liên hệ

Nhập khẩu và phân phối bởi Công ty Minh Châu
Danh mục:

Cat.No

Dung tích (ml)

Kích thước 
cổ giữa

Kích thước 
cổ bên

ɸxCao (mm)

Cái/Hộp

Xuất xứ

4960-250 Bình cầu 3 cổ thủy tinh 250ml

24/40

24/40

83×140

1

Pyrex-Mỹ

4960-500 Bình cầu 3 cổ thủy tinh 500ml

34/45

24/40

102×165

1

Pyrex-Mỹ

4960-1L Bình cầu 3 cổ thủy tinh 1000ml

34/45

24/40

130×190

1

Pyrex-Mỹ

4960-2L Bình cầu 3 cổ thủy tinh 2000ml

45/50

24/40

162×228

1

Pyrex-Mỹ

4960-3L Bình cầu 3 cổ thủy tinh 3000ml

45/50

24/40

185×250

1

Pyrex-Mỹ

4960-5L Bình cầu 3 cổ thủy tinh 5000ml

45/50

24/40

221×300

1

Pyrex-Mỹ

4960-12L Bình cầu 3 cổ thủy tinh 12000ml

55/50

29/42

295×385

Pyrex-Mỹ

 

Download Catalogue