Máy khuấy JARTEST 6 vị trí khác tốc độ

Liên hệ

Nhập khẩu và phân phối bởi Công ty Minh Châu
Danh mục:

Số vị trí khuấy: 06

Tốc độ khuấy có thể cài đặt ở 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 200 rpm (có thể đạt tốc độ 300 rpm nếu chọn thêm phụ kiện)

Motor khuấy DC cho mỗi vị trí khuấy

Điều chỉnh tốc độ khuấy độc lập cho mỗi vị trí

Thời gian khuấy: 0 – 999 phút hoặc 0 – 99 giờ

Nguồn điện: 220V, 50Hz

Công suất: 23W

Khối lượng máy khuấy jartest: 18 kg

Kích thước: 935 x 347 x 260 mm

Download Catalogue