bẫy chất lỏng hâm nhiệt

  • Vải hâm nhiệt

    Liên hệ

    Bộ phận đốt nóng (heater), phải được kiểm tra hàng ngày để bảo đảm nó hoạt động, bằng cách cảm nhận trên chóp đỉnh của chi tiết thu giọt nước (drip leg) trên bộ góp, xác nhận là nó ấm lên.

Video

Xem tất cả các video & bài viết về quy trình sản xuất do Minh Châu Technical Device thực hiện

Xem tất cả video tại đây Click để xem Youtube