Van giảm áp clo

  • Van giảm áp

    Liên hệ

     

    The M 3480 C gas chlorine pressure reducing valve is used to sink down the unregulated gas pressure to a steady operating gas pressure. The pressure reducing valve secures pressure independent operation of Vacuum regulator and prevents, in relation to pressure and temperature changes, liquefaction of chlorine ga

Video

Xem tất cả các video & bài viết về quy trình sản xuất do Minh Châu Technical Device thực hiện

Xem tất cả video tại đây Click để xem Youtube