Phê duyệt đề xuất Dự án Nhà máy nước sạch Quy Nhơn gần 613 tỷ đồng

(BĐT) – UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt đề xuất Dự án đầu tư Nhà máy nước sạch Quy Nhơn theo hình thức Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh (BOO) với tổng vốn đầu tư 612.772 triệu đồng. Dự án do Công ty CP Công nghệ môi trường và Xây dựng Sài Gòn đề xuất.

Dự án sẽ đầu tư Nhà máy nước sạch Quy Nhơn để thực hiện quy hoạch cấp nước đô thị và khu công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2035. Tổng diện tích sử dụng đất của Dự án là 74.678 m2, trong đó diện tích đất thu hồi vĩnh viễn là 45.424 m2, còn lại là diện tích đất thu hồi tạm thời.

Công trình thu nước bố trí tại đập Thạnh Hòa, thị xã An Nhơn; tổng mặt bằng Nhà máy xử lý nước sạch tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước; phương án tuyến ống nước thô và tuyến ống nước tải nước sạch dọc theo tuyến Quốc lộ 19 (mới). Nhà máy có công suất thiết kế 60.000 m3/ngày đêm. Công nghệ xử lý nước thô – lắng – lọc – khử clo và ép bùn. Dự án được chia làm 2 giai đoạn đầu tư, giai đoạn 1 là 326.797 triệu đồng và giai đoạn 2 là 285.975 triệu đồng, thời gian thực hiện dự kiến là 25 năm.

Tin Liên Quan