Máy phát hiện rò rỉ khí clo EAGLE

Liên hệ

Máy phát hiện rò rỉ hơi clo EAGLE một đầu dò

Đầu rò cho phép phát hiện được ngay khi khí bị rò rỉ, và được thiết kế để tránh báo động giả do bị nhiễu khí và môi trường làm việc.

Nhập khẩu và phân phối bởi Công ty Minh Châu
Danh mục:

Máy phát hiện rò rỉ hơi clo EAGLE một đầu dò

Đầu rò cho phép phát hiện được ngay khi khí bị rò rỉ, và được thiết kế để tránh báo động giả do bị nhiễu khí và môi trường làm việc.

Serie GD-1000 thiết kế để bảo vệ nhiễu sóng radio và sóng điện từ(RFI/RMI) có trong các nhà máy công nghiệp.

  Các trạm cấp nước nhất thiết phải có máy phát hiện rò rỉ clo để kịp thời phát hiện những sự cố liên quan đến clo khử trùng nước. Hệ thống cảnh báo, kịp thời sơ tán công nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm có độ tin cậy và chính xác cao.

Hãng sản xuất: EAGLE/USA
Model: GD-1000/CB – 1sensor
Bộ còi đèn kèm theo
Phạm vi hoạt động: 0.1ppm-30ppm
Nhiệt độ hoạt động: 20-50 độ C
Vỏ bảo vệ: NEMA 4X ( IP65)
Tín hiệu truyền dẫn: 4-20mA DC
Nguồn điện: 220V, 50Hz
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT, CÀI ĐẶT MÁY PHÁT HIỆN RÒ RỈ

QUY CÁCH KỸ THUẬT:

 

Nguồn điện:                                      Có thể chọn công tắc 115/230 VAC

Mức tiêu thụ điện:                            12W

Màn hình hiển thị:                             LCD, sử dụng đèn nền chiếu sáng (backlit), loại 2 dòng với mỗi dòng thể                                                       hiện 16 ký tự, chiều cao ký tự là 5mm, chấm ma trận hiển thị 5 x 8

Nút nhấn:                                           Bốn, bàn phím xúc giác

Rơ le:                                                 Ba, Cơ (xoay chiều hoặc một chiều)

Còi:                                                     103 DB

Mức tiêu thụ:                                     1.2A, 125VAC

Có thể chọn:                          5A @ 250VAC

Tín hiệu số ở đầu vào:                    Hai, 4 đến 20mA

Tín hiệu số ở đầu ra:                       Cách điện, 4 đến 20mA, tải hữu dụng 0-500ohm

Tín hiệu kỹ thuật số ở đầu ra:         20mA Serial (máy vi tính từ xa)

KHỞI ĐỘNG NHANH

LẮP ĐẶT:

 

  • Lắp đặt Premier Series Monitor ở ngang tầm mắt. Gắn bộ cảm ứng cách sàn 12”. Premier Series Monitor được cung cấp với cáp 12’ cho bộ cảm ứng.
  • Gắn cáp từ Premier Series Monitor vào bộ cảm ứng. Đèn LED màu đỏ sẽ sáng khi có điện.
  • Premier Series Monitor cần điện 117VAC (+/-10%) ở mức 48-62Hz và 1/4 amp.

Sau khi lắp đúng cách, màn hình giám sát sẽ sẵn sàng hoạt động.

MÀN HÌNH HIỂN THỊ:

Dòng trên cùng của màn hình hiển thị LCD được định dạng để cho thấy giá trị được chọn cùng với các bộ phận kỹ thuật. Dòng thứ hai thường cung cấp các nhãn chức năng cho bốn nút nhấn được đặt ngay dưới chức năng. Các nút nhấn không có nhãn.

MÀN HÌNH CHẠY CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH:

Giá trị được hiển thị là loại cảm ứng và tín hiệu đầu ra được tính theo thang độ ppm. Bên dưới là loại cảm ứng và giá trị được trình bày dưới dạng biểu đồ thanh có thang độ là 50 vạch và tín hiệu ở đầu ra là từ 4mA đến 20mA (PO1). Để truy nhập vào cấu hình và các màn hình hiệu chuẩn, nhấn SET. Màn hình hiển thị sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu.

1
2
3
4 SET Nhấn SET để truy nhập màn hình mật khẩu

MÀN HÌNH NHẬP MẬT KHẨU:

Từ màn hình chạy chương trình, nhấn SET và người dùng sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu (mặc định là 000). Nếu mật khẩu đúng, MÀN HÌNH CÀI ĐẶT GIÁM SÁT sẽ được hiển thị. Nếu nhập sai mật khẩu, MÀN HÌNH CHẠY CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH sẽ được hiển thị.

1 ?, 0-9 Các bước từ 0 đến 9 và trở lại bước 0
2 ?, 0-9 Các bước từ 0 đến 9 và trở lại bước 0
3 ?, 0-9 Các bước từ 0 đến 9 và trở lại bước 0
4 ENT Nhấn ENT để truy nhập màn hình cài đặt giám sát

MÀN HÌNH CÀI ĐẶT GIÁM SÁT:

Từ Màn Hình Cài Đặt Giám Sát, bạn có thể chọn CAL, ALM hoặc RUN. Màn hình CALIBRATION giúp hiệu chuẩn được tín hiệu đầu vào số và tín hiệu đầu ra số. Màn hình cảnh báo giúp cài đặt các chế độ Nguy Hiểm hoặc Nghiêm Trọng.

1 CAL Truy nhập màn hình hiệu chuẩn
2 ALM Truy nhập màn hình cài đặt cảnh báo nguy hiểm và nghiêm trọng
3
4 RUN Trở lại màn hình chạy chương trình chính

 CHẾ ĐỘ CẢNH BÁO của Premier Series Monitor

CHỌN CHẾ ĐỘ CẢNH BÁO:

Từ MÀN HÌNH CÀI ĐẶT GIÁM SÁT, nhấn nút nhấn bên dưới ALM.

1 CAL Truy nhập màn hình hiệu chuẩn
2 ALM Truy nhập màn hình chọn chế độ cảnh báo
3
4 RUN Trở lại màn hình chạy chương trình chính

MÀN HÌNH CẢNH BÁO:

Nhấn nút nhấn bên dưới CRT hoặc DGR, để cấu hình. Nhấn ESC để trở về.

1 CRT Màn hình cảnh báo nghiêm trọng để cài giá trị cho việc tiếp xúc rơ le
2 DGR Màn hình cảnh báo nguy hiểm để cài giá trị cho việc tiếp xúc rơ le
3
4 ESC Trở lại màn hình cài đặt giám sát

MÀN HÌNH CÀI ĐẶT CẢNH BÁO NGHIÊM TRỌNG:

Từ màn hình cài đặt cảnh báo nghiêm trọng, bạn có thể thấy giá trị hiện tại. Để thay đổi, nhấn nút nhấn bên dưới UP hoặc DWN để thay đổi giá trị. Nhấn nút nhấn bên dưới SET để nhập giá trị mới và trở về màn hình cài đặt cảnh báo.

1 UP Để tăng giá trị
2 DWN Để giảm giá trị
3
4 SET Trở lại màn hình cài đặt cảnh báo

MÀN HÌNH CÀI ĐẶT CẢNH BÁO NGUY HIỂM:

Từ màn hình cài đặt cảnh báo nguy hiểm, bạn có thể thấy giá trị hiện tại. Để thay đổi, nhấn nút nhấn bên dưới UP hoặc DWN để thay đổi giá trị. Nhấn nút nhấn bên dưới SET để nhập giá trị mới và trở về màn hình cài đặt cảnh báo.

1 UP Để tăng giá trị
2 DWN Để giảm giá trị
3
4 SET Trở lại màn hình cài đặt cảnh báo

HIỆU CHUẨN Premier Series Monitor

CHỌN CHẾ ĐỘ HIỆU CHUẨN:

Từ MÀN HÌNH CÀI ĐẶT GIÁM SÁT, nhấn nút nhấn bên dưới CAL.

1 CAL Truy nhập màn hình hiệu chuẩn
2 ALM Truy nhập màn hình chọn cảnh báo
3
4 RUN Trở lại màn hình chạy chương trình chính

MÀN HÌNH HIỆU CHUẨN:

Nhấn nút nhấn bên dưới CH1 hoặc IOUT. Nhấn ESC để trở lại.

1 CH1 Nhấn để hiệu chuẩn tín hiệu số ở đầu vào 4-20mA
2
3 IOUT Nhấn để hiệu chuẩn tín hiệu số ở đầu ra 4-20mA
4 ESC Sẽ hỏi để cài mật khẩu mới            cài/không cài

HIỆU CHUẨN MÀN HÌNH TÍN HIỆU SỐ Ở ĐẦU VÀO CH1:

Cần có thiết bị tạo ra tín hiệu đầu ra được hiệu chuẩn là từ 4-20mA. Tín hiệu số ở đầu vào hiện tại được hiển thị ở bên phải phía trên của màn hình. Hãy sử dụng tín hiệu số ở đầu vào được hiệu chuẩn hoặc thiết bị khác để hiệu chuẩn giá trị bằng 0 và giá trị toàn thang độ.

1 ZRO Nhấn để nhập giá trị là tín hiệu đầu vào là giá trị 0 hiệu chuẩn
2 SPAN Nhấn để nhập giá trị là tín hiệu đầu vào là tiêu chuẩn được hiệu chuẩn
3
4 ESC Trở lại màn hình HIỆU CHUẨN

HIỆU CHUẨN MÀN HÌNH TÍN HIỆU SỐ Ở ĐẦU RA IOUT:

DMM cần phải thực hiện việc hiệu chuẩn. Đính kèm DMM, nhấn nút nhấn bên dưới 4mA hoặc 20mA để truy nhập màn hình cài đặt.

1 4mA Nhấn để truy nhập màn hình cài đặt 4mA
2 20mA Nhấn để truy nhập màn hình cài đặt 20mA
3
4 EXIT Trở lại màn hình HIỆU CHUẨN

CÀI TÍN HIỆU SỐ Ở ĐẦU RA BẰNG 4.0mA:

DMM cần phải thực hiện việc hiệu chuẩn. Trong khi xem DMM, nhấn nút nhấn bên dưới 4mA hoặc 20mA để truy nhập màn hình cài đặt.

1 UP Nhấn để tăng tín hiệu đầu ra số. Xem trên DMM.
2 DWN Nhấn để giảm tín hiệu đầu ra số. Xem trên DMM.
3
4 SET Nhấn SET để nhập giá trị mới và trở lại màn hình SET ANALOG OUT.

CÀI TÍN HIỆU ĐẦU RA SỐ BẰNG 20.0mA:

DMM cần phải thực hiện việc hiệu chuẩn. Trong khi xem DMM, nhấn nút nhấn bên dưới UP hoặc DWN cho giá trị mới. Nhấn nút nhấn bên dưới SET để nhập giá trị mới và trở lại màn hình Set Analog Output.

TÌNH TRẠNG PIN của Premier Series Monitor:

 MÀN HÌNH CHẠY CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH:

Nếu màn hình được trang bị phương án dự phòng pin thì tình trạng pin có thể được hiển thị từ màn hình chạy chương trình chính. Để hiển thị tình trạng pin, nhấn nút nhấn #1. Khi được nhấn, tình trạng pin sẽ được hiển thị trong 30 giây. Sau 30 giây, màn hình hiển thị sẽ trở lại Màn Hình Hoạt Động Chính.

1 Nhấn để hiển thị tình trạng pin. Trong chế độ năng lượng pin, giữ để tắt nguồn.
2
3
4

Mọi chi tiết cần tư vấn xin vui lòng liên hệ công ty Minh Châu

Hotline: 0912 62 22 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download Catalogue