màng cho ejector

  • EJECTOR

    Liên hệ

    Bộ châm Clo (Ejector) là một thiết bị tạo chân không đơn giản. Sử dụng nguyên lí venturi, nước tăng tốc độ qua diện tích thu hẹp sẽ làm giảm áp suất, tạo độ chân không. Khí được đẩy vào ejector sẽ trộn với nước và đi ra ngoài

  • Màng ejector

    Liên hệ

    Bộ Ejector bao gồm một miếng màng cao su (Diaphram D – 104) vận hành như van một chiều ngăn chặn nước chảy ngược vào đầu máy. Do đó, bất cứ một vật lạ nhỏ nào vào trong ejector cũng làm cho màng bị hở, và như thế nước có thể chảy ngược vào hệ thống làm phần đầu máy bị ngưng hoạt động.

Video

Xem tất cả các video & bài viết về quy trình sản xuất do Minh Châu Technical Device thực hiện

Xem tất cả video tại đây Click để xem Youtube